Follow us
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Defnyddio Prototeip Offer Meddygol
Sep 01, 2017

Defnyddio Prototeip Offer Meddygol
Mae ein gwybodaeth o'r wybodaeth yn dweud wrthym fod popeth yn bresennol yn yr amcan a'r goddrychol. Yn union fel y mae ceisiadau prototeipio dyfais meddygol yn cynnwys yr amgylchedd ffisegol a'r amgylchedd meddalwedd. Mae Prototeip Offer Meddygol o ddefnydd corfforol yr amgylchedd ar y defnydd o ofynion Prototeip Offer Meddygol yn wahanol. Dim ond dealltwriaeth fanwl o'r ddyfais feddygol i nodi amgylchedd ffisegol y prototeip.
Mae amgylchedd ffisegol y model hyfforddi intio tracheal dynol uwch yn bennaf yn cynnwys: tymheredd gweithio, tymheredd amgylchynol, nwy cyrydol, dirgryniad a sioc.
1) Tymheredd gweithredu. Prototeip Offer Meddygol Mae model hyfforddi intio tracheal dynol lefel uchel yn gydrannau electronig pŵer uchel, sy'n cael eu heffeithio'n hawdd gan y tymheredd gweithio, yn gyffredinol mae angen 0 ~ 55 ℃, ond er mwyn sicrhau gwaith diogel a dibynadwy, defnydd o ystafell i Ystyriwch, Rheolaeth o dan 40 ℃. Yn y bocs rheoli, yn gyffredinol, dylid gosod y model hyfforddi intio tracheal dynol yn gyffredinol yn rhan uchaf y blwch, a chadw at y cyfarwyddiadau gosod yn fanyleb y cynnyrch, heb ganiatâd i wresogi'r elfen neu'n hawdd i'w gwresogi. i'r model hyfforddi intio tracheal dynol Uwch waelod y gosodiad.
2) Tymheredd amgylchynol. Pan fydd y tymheredd yn rhy uchel a bod y tymheredd yn newid, mae'r model hyfforddi intio tracheal dynol lefel uchel yn dueddol o ffenomen gyddwysedd, bydd y perfformiad inswleiddio yn cael ei leihau'n sylweddol, a gall hyd yn oed arwain at ddamwain fyr-gylched. Os oes angen, rhaid ychwanegu'r darnog a'r gwresogydd i'r tanc.
3) nwyon cyrydol. Prototeip Offer Meddygol Defnyddio'r amgylchedd Os bydd y crynodiad nwy cyrydol, nid yn unig yn cywiro cydrannau'r byrddau cylched printiedig, ond hefyd i gyflymu heneiddio dyfeisiau plastig i leihau perfformiad inswleiddio, yn yr achos hwn, dylai'r blwch rheoli fod yn wedi'i wneud o strwythur caeëdig, ac awyru.
Ar gyfer datblygu newidiadau i'r diwydiant Prototeip Offer Meddygol mewn offer profi, mae hefyd yn dibynnu ar dechnoleg traddodiadol Gall Prototeip Offer Meddygol Traddodiadol fod yn dymor byr i gwrdd â datblygiad cymdeithas gyfoes Mae'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn ymwybodol ohonynt, ond hefyd yn ymateb cyfatebol i'r cynnyrch strwythur, ymchwil a datblygu gwasanaeth a staffio i addasu, ond mewn gwirionedd yn gallu dechrau a chwarae effaith gadarn y fenter, yn wyneb y newidiadau sydd i ddod ym mentrau Prototeip Offer Meddygol Tsieina, yn enwedig mentrau bach a chanolig, mae yna lawer o broblemau, ond mae yna lawer o broblemau, ansefydlogrwydd cynnyrch, bywyd cynnyrch a materion eraill, ni ellir diweddaru'r dechnoleg draddodiadol yn brydlon, er nad yw ymddangosiad y broblem cynhyrchu'n wych, ond hefyd i'r fenter lawer iawn o anghyfleustra . Mae peth o'r dechnoleg bendith electronig traddodiadol wedi cael ei ddileu ers blynyddoedd lawer, ond mae'n dal i barhau i'w ddefnyddio yn y wlad, un diwrnod bydd y diwydiant hwn yn rhoi cwymp marwol i'r diwydiant Prototeip Offer Meddygol.
Gall prototeipiau dyfais feddygol wella, ehangu neu ategu swyddogaethau dynol. Gall pobl ddefnyddio'r organau synhwyraidd i weld, gwrando, blasu, cyffwrdd y pethau allanol, a microsgopau, telesgopau, mesurydd lefel swn, mesurydd asidedd, pyromedr, centrifuge gwactod a Prototeip Offer Meddygol eraill, wella ac ehangu swyddogaethau'r bobl hyn; Yn ogystal, gall rhai prototeipiau dyfais feddygol megis magnetometryddion, cownteri pelydr, ac ati synnwyr a mesur y symiau ffisegol na all organau synhwyraidd dynol eu teimlo; a gall rhai prototeipiau dyfais feddygol fod yn fwy na gallu pobl i gofnodi, cyfrifo a chyfrif, megis camerâu cyflym, Cyfrifiadur ac yn y blaen.
Mae offerynnau yn "offeryn" pwysig ar gyfer datblygu gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae gan offerynnau yn y cyfnod heddiw i hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg a datblygiad yr economi genedlaethol sefyllfa bwysig iawn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae mentrau llwyfan arbrofol trydanol ac electronig adnabyddus i fuddsoddi yn y farchnad Tsieineaidd yn parhau i gynyddu, mae mentrau a mentrau preifat a ariennir gan dramor wedi datblygu'n gyflym, mae cystadleurwydd y farchnad leol wedi gwella'n sylweddol. Ar yr un pryd, mae manteisio ar y wlad i hyrwyddo polisïau cadwraeth ynni ac economi gwyrdd yn egnïol, yn ogystal â gweithgynhyrchu modern, ynni glân, peirianneg morol, cludiant clid arbennig, trên trefol, bywoliaeth pobl a diwydiannau sy'n dod i'r amlwg yn achosi newidiadau yn y galw ar gyfer diwydiant Mae'n rhoi cyfle enfawr ar gyfer datblygiad.
Offer profi Prototeip Offer Meddygol Dylai prototeip Offer Meddygol Domestig a ddefnyddir yn y gorffennol gael ei ddileu o dechnoleg, sydd i'r model meddygol o ddatblygu menter, nid yn unig y cynnydd yn y gost, ond hefyd i atal gwreiddiau ei ymchwil a'i ddatblygiad arloesol, yn unig o'r cefn technoleg i'r cribau o dalent Gwell dal i fyny gyda'r datblygiad rhyngwladol, Prototeip Offer Meddygol i gael dyfodol hardd.