Follow us
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Y Prototeip Diwydiannol yw Diweddariad Datblygu Diwydiant Adeiladu'r Dyfodol
Jul 10, 2017

Y Prototeip Diwydiannol yw'r duedd ddatblygu yn y diwydiant adeiladu yn y dyfodol

Er bod y Prototeip Diwydiannol yn hynod o sensitif ac mae'r effaith goleuo'n gryno, mae'n aml yn methu â bodloni'r galw gwirioneddol. Mae swyddogaeth wych yn gyflawn, yn ffurfiol ac yn realistig, mae'n ofynnol i Prototeipiau Diwydiannol newid ffurflen arddangos statig traddodiadol. Cymerwch eiddo tiriog i werthu Prototeip Diwydiannol, er enghraifft, 10 mlynedd yn ôl peidiwch â defnyddio prototeip y diwydiant i werthu'r adeilad, dim ond defnyddio'r llun i gadw'r wal i esbonio'r gallu; Chwe blynedd yn ôl, gyda'r gallu i fynegi perthnasoedd gofodol yn glir gyda Phrototeip Ddiwydiannol generig, flwyddyn yn ôl, roedd angen Prototeip Ddiwydiannol gyda goleuo manwl. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi dechrau astudio'r defnydd o brototeip diwydiant llais, goleuni a diwydiant electronig aml-gyfrwng, lle mae'r sylwebaeth yn mynd, lle mae'r ffilm yn cael ei ddangos. Yn ychwanegol at hyn, defnyddir y system dehongli ddeuol hefyd ar gyfer rheoli anghysbell o dwyll, ac mae'r lamp awyrgylch tu allan i'r Prototeip Ddiwydiannol hefyd yn cael ei reoli gan gyfrifiadur, ac mae'r atmosffer wedi'i addasu yn ôl yr angen am y plot.

Mae cynnwys deallus a deinamig yn wybodaeth weddol gynhwysfawr, roedd yn ymwneud â pheirianneg fecanyddol, elfen synhwyrydd mecanyddol strwythurol, cydnabyddiaeth patrwm, meddalwedd cyfrifiadurol, caledwedd cyfrifiadurol, celf plastig, ac ati. Mae dyluniad y dyluniad cyffredinol yn tueddu i gael gwybodaeth eang, gallu cysylltiol a gallu dadansoddi rhesymegol.

Yn y dyfodol, efallai y bydd modd defnyddio dulliau hydrolig i wneud nifer fawr o adeiladau cynllunio ac mae eginblanhigion gwyrdd yn codi gyda botymau trydan. Yn y dyfodol, mae'n bosib y bydd yn wir am fodel Prototeip Diwydiannol rhwng pob ystafell efelychu diwrnod o haul, amodau'r tirlun, glaw a thaenau, sŵn, a'r newid tymheredd trwy gydol y flwyddyn. Gyda ymyriad deallus a deinamig y Prototeip Diwydiannol, mae'r cynhyrchiad Prototeip Diwydiannol wedi cynyddu'r estyniad ehangach. Ond, mewn unrhyw achos, bydd y duedd yn dod yn fwy dynol yn y pen draw ac yn gwasanaethu dynoliaeth yn well.

Hanes datblygu hanes Prototeip Diwydiannol yw hanes datblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg gymdeithasol ddynol. Mae prosesu dynol yn golygu newid, mae'r amgylchedd byw yn newid, mae'r cysyniad dylunio'n newid, yr unig annibynadwy yw'r nod datblygu dynol heb newid. Mae trawsnewid dynol at y pethau gwrthrychol tuag at ddyfnder ac ehangder, yn gofyn am efelychiad mwy real, cynhwysfawr, systematig ac yn adlewyrchu'r gwir. Mewn ffurf mynegiant, yn yr offer, y deunyddiau a'r broses gynhyrchu, bydd y broses o gynhyrchu Prototeip Diwydiannol i gyd yn newid ym mhob cyfeiriad. Felly, gan y dylai'r cynhyrchwyr archetypal ddiwydiannol newid gyda'r newid, trwy ymdrechion y bobl, ffyniant cyffredin a datblygiad y celfyddyd modelu hynafol a hynaf ifanc.

Mae'r Prototeip Diwydiannol yn ficrocosm o'r peth go iawn. Gyda Phrototeip Ddiwydiannol, gallwn gael dealltwriaeth sylfaenol o bethau penodol, a all fod o gymorth i ni wybod y pethau go iawn. Felly nawr mae'r Prototeip Diwydiannol yn dod yn fwy a mwy pwysig. Mae gan archetepiau diwydiannol rôl annymunol mewn llawer o ddiwydiannau.

Mae Prototeipiau Diwydiannol hefyd yn chwarae rhan fawr mewn diwydiant. Mae angen astudio nifer o ddyfeisiau gyda Prototeipiau Diwydiannol. Mae prototeipiau diwydiannol llawer o ddyfeisiau mecanyddol hefyd yn chwarae rhan fawr. Mewn rhai achosion, efallai na fydd gennym fynediad i gynhyrchion go iawn, felly mae ymddangosiad Prototeip Diwydiannol yn datrys llawer o broblemau. Gallwn gymryd lle bethau go iawn gyda Prototeipiau Diwydiannol. Ac weithiau mae'n gweithio yn yr ymchwil i bersonél y diwydiant, ar ddechrau'r Prototeip Ddiwydiannol, a ddefnyddir i astudio a dynwared, pan gyrhaeddodd y targed, felly y tro hwn rôl y Prototeip Diwydiannol i chwarae allan. Efallai y bydd y peth go iawn yn dod allan. Mae gennym ein sgiliau a'n syniadau unigryw ein hunain ar gyfer cynhyrchu Prototeipiau Diwydiannol, felly rydym yn edrych ymlaen at eich sylw.