Follow us
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Dadansoddiad ar Ddatblygiad Marchnad Prototeip Robot
Sep 21, 2017

Dadansoddiad ar Ddatblygiad Marchnad Prototeipiau Robot
Mae Prototeip Robot, y cyfeirir ato fel Prototeip Robot, yn cyfeirio at y robot yn gwbl unol â'r math o robot, strwythur, lliw a chydrannau tu mewn i leihau cyfran yr un ar ôl y cynhyrchion efelychiad. Mae prototeip y robot yn dyddio'n ôl i Unol Daleithiau 1914. Yn 1914, fel offeryn marchnata nofel, cynhyrchodd ffatri robot Ford yr Unol Daleithiau yn ei gyfres T sedan pan lansiodd y robot gyfran isaf o'r robot efelychiad fel rhodd a gyflwynir i brynu'r cwsmeriaid robot. Mae'r symudiad hwn, yn gofyn am ffrwd ddiddiwedd o brynwyr, Prototeip Robot bach a chynhenid gan yr ymgais heb ei debyg. O ganlyniad, mae gweithgynhyrchwyr robot eraill hefyd wedi canfod y cyfleoedd gwerthu, mae'n rhaid iddynt ddilyn eu siwt, crafu i lansio eu model bach eu hunain o'r robot, fel bod y gwaith o gynhyrchu a datblygu Prototeipiau Robot yn cynyddu'n raddol.
Heddiw, mae prototeipiau robotig wedi dod yn rhan o'r diwydiant roboteg, ac mae gwneuthurwyr robotiaid prototeip hefyd wedi newid o weithgynhyrchwyr robotiaid i gwmnïau arbenigol sy'n cynhyrchu roboteg. Maent yn cynhyrchu gwahanol fathau, arddulliau, lliwiau a chyfrannau gwahanol o robotiaid efelychiad I ddiwallu anghenion gwahanol y farchnad. Mae'r robotiaid efelychiad hynod, ond hefyd mae ganddynt nifer o "gefnogwyr" ffyddlon, sydd hefyd wedi sefydlu siop Prototeip Robot i ddod â chyfleoedd busnes. Mae tîm teulu robot cariad hefyd yn ehangu'n gyflym, mae cefnogwyr y robot gan ddegau o filoedd o bobl i fwy na 200 miliwn o bobl, yn dal i fod yn gyfradd o 10% o gynnydd blynyddol, ac i ddinasoedd bach a chanolig ac ehangu mewndirol. Mewn cyferbyniad, mae'r diwydiant Prototeip Robot yn araf i'w ddatblygu, mae taleithiau a dinasoedd y straeon Prototeip Robot yn llai na 100 (siop Prototeip Robot mawr a bach Hong Kong mae mwy na 100), a'u dosbarthu mewn nifer fach o ddinasoedd, y rhan fwyaf ohonynt dinasoedd, siroedd "Blankly".
Gyda dealltwriaeth o'r Prototeip Robot i wella'r buddsoddiad, mae casgliad y farchnad Prototip Robot yn gwresogi i fyny. Mae cwmnïau rhodd i'r Prototeip Robot fel busnes anrhegion ffasiwn, teulu Robot Prototeip fel casgliad prin ac yn mwynhau'r casgliad neu arddangosiad jewelry aristocrataidd, y gwneuthurwyr robot i Robot Prototeip fel hysbyseb hyrwyddo. Ychydig flynyddoedd yn ôl, mae prototeip Robot baner coch CA770TJ, sydd wedi'i brisio yn 2000 ~ 3000 yuan, bellach hyd at 6000-8000 yuan, a phris nwyddau. Yn yr Almaen, ocsiwn, prototeip prin o'r robot i 600,000 o drafodion ocsiwn pris marcio, yn ôl y gyfradd gyfnewid ar yr amser sy'n cyfateb i fwy na 260 miliwn o yuan. Ar hyn o bryd, mae rhai o'r Prototeip Robot cynnar a Robot Prototype rhifyn cyfyngedig yn dyblu, yn aml nid oes marchnad na robot anodd i'w darganfod. Mae dadansoddiad hyfforddwyr: buddsoddiad prototip Robot yn dychwelyd a gwerthfawrogiad o le, wedi bod yn llawer mwy na stampiau a darnau arian a chasgliadau traddodiadol eraill.
Mae'r potensial ar gyfer marchnadoedd Prototeipiau Robot yn y dyfodol yn anymarferol.
Mae model Crystal yn fath o anrheg crefft, yn y farchnad hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth, grisial, ond yn ddeunydd bregus, os nad yw'r amddiffyniad yn broblemau hawdd eu hachosi. Heddiw, gwneuthurwyr Prototeip Robot da ac yn rhannu gyda chi sut i gynnal prototeip o waith cynnal a chadw robot grisial.
Cynnal prototeip robot grisial i roi sylw i beth: mae gwead y grisial yn fwy pryfach, felly mae'n cael ei wahardd yn gaeth ar bwys, curiad, ac ati. Ar yr un pryd, bydd tymheredd uchel, alcalïaidd cryf, asid cryf ac amgylchedd niweidiol eraill yn achosi niwed mawr i'r crisial; os ydych chi eisiau symud cynhyrchion grisial, Ar y menig cotwm meddal, neu olchi'r llaw yn drylwyr. Gall hyn osgoi dwylo'r casgliad halogedig o staen olew. Yn ogystal, bydd llawer o bobl yn symud rhoddion tlws grisial, yn manteisio ar ben yr addurniadau crisial neu rannau epitaxial, ond yn gwneud hynny Mae'n hawdd arwain at rannau bregus o'r egwyl, felly dylid ei osgoi; os canfyddir ef ar y casgliad grisial o lwch, bydd y brwsh plu cyffredinol yn rhoi'r grisial i adael crafiadau tenau, bydd amser hir yn arwain at effaith dryloyw grisial.